NEW: V11 Pre-Orders Now Available

Gotway Nikola Parts


Nikola Audio Board
Sold

Nikola Audio Board

Regular price $199.00

Nikola Outer Shell (Single)

Nikola Outer Shell (Single)

Regular price $59.00

Nikola Inner Shell

Nikola Inner Shell

Regular price $89.00

Nikola Plus 100V Control Board

Nikola Plus 100V Control Board

Regular price $299.00

Nikola Inner Tire 16" x 3"

Nikola Inner Tire 16" x 3"

Regular price $20.00

Nikola Outer Tire 16" x 3"

Nikola Outer Tire 16" x 3"

Regular price $35.00